Freedom Set B – จับคู่สินค้าชนิดใดก็ได้ 2 ชิ้น

ราคาขึ้นอยู่กับสินค้าที่เลือก

เปรียบเทียบสินค้า

จับคู่ความอร่อยสินค้าชนิดใดก็ได้ 2 ชนิดใน Set ไม่ว่าจะเป็น

การจับคู่ระหว่างขนม + ขนม หรือ จะเป็นการจับคู่ระหว่างขนม + น้ำ

สินค้าประกอบด้วย

1.เลือกสินค้าชนิดใดก็ได้ 2 ชิ้น

2.กล่อง Premium แบนด์ศรีฟ้า